Vaikuttavuuden lähtökohdat ja haasteet

Yhteistyö

Takaisin etusivulle

Vaikuttavuus perustuu yhteistyöhön

Korkeakoulu ei tuota vaikuttavuutta yksin. Vaikuttavuus perustuu yhteistyöhön korkeakoulujen sisällä, korkeakoulujen välillä sekä korkeakoulujen ja yhteiskunnan muiden sektoreiden, kuten elinkeinoelämän, julkisen ja kolmannen sektorin sekä päätöksenteon, välillä. Yhteistyö voi tuoda yhteisymmärrystä kehittämistarpeista,  ja samalla yhteistyön avulla välitetään informaatiota ja osaamista, asetetaan päämääriä ja toimitaan niiden mukaisesi.  Toimivan yhteistyön edellytys on eri toimijoiden roolien tunnistaminen ja siitä syntyvä työnjako. 

Yhteistyössä on keskeistä luoda verkostoihin ja ekosysteemeihin joustavia ja reagointikykyisiä rakenteita. Tämä koskee niin laajempaa strategisen tason kuin käytännön tason yhteistyötä, ml. työelämälähtöinen osaamisen yhteisluominen,  kaksisuuntainen viestintä yhteiskunnallisista kehittämistarpeista tai tutkimuksen tuloksista. Vaikuttavuus ja sen edistäminen ei ole irrallinen kolmas tehtävä korkeakoulun muiden perustehtävien rinnalla vaan osa niitä.  Tällöin yhteistyö korkeakoulujen ja muun yhteiskunnan välillä kiinnittyy näihin perustehtäviin.

 


 Voit jatkaa keskustelua ja antaa palautetta sivuston sisällöistä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/