Vaikuttavuuden lähtökohdat ja haasteet

Toimintakulttuuri

Takaisin etusivulle

Yhteistyö ja toimintakulttuurien kehittäminen vaikuttavuuden edistäjinä  

Toimintakulttuuri on tärkeä vaikuttavuuden edellytystekijä. Korkeakouluissa ja  laajemmin yhteiskunnassa vallalla olevat toimintatavat, asenteet ja arvot joko mahdollistavat tai ovat este kehittyvälle ja vaikuttavalle toiminnalle. Keskeistä on korkeakoulun kyky reagoida oikea-aikaisesti muun yhteiskunnan tarpeisiin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Vaikuttavuuden kannalta on myös olennaista, millaisia verkostoja ja suhteita korkeakoulut pystyvät luomaan, ja kyetäänkö niitä hyödyntämään täysimääräisesti. 

Korkeakouluissa vallitsevien asenteellisten rajojen poistaminen yhteiskunnallisen yhteistyön tieltä on tärkeää. Tätä tarkoitusta varten korkeakoulujen ohjaus-  ja kannustinjärjestelmistä voidaan kehittää tavoiteltaessa vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.  Vaikuttavuutta edistävä toimintakulttuuri edellyttää korkeakouluilta aiempaa parempaa riskinottokykyä ja -halua. Korkeakouluilla tulee olla muutoskykyä ja yhteiskunnallisten muutosten edelläkävijyyttä. Myös epäonnistunut toiminta voi olla vaikuttavaa tai tuottaa uutta vaikuttavaa toimintaa. 

Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti, jolloin myös vaikuttavuuden sisältö ja mekanismit uudistuvat. Vaikuttavuutta tukevassa toimintakulttuurissa osataan luopua vanhasta, uudistua ja profiloitua aiempaa rohkeammin.

 


 Voit jatkaa keskustelua ja antaa palautetta sivuston sisällöistä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/75/osallistuminen/206/keskustelu/