Vaikuttavuuden lähtökohdat ja haasteet

Todentaminen

Takaisin etusivulle

Vaikuttavuus tulee olla todennettavissa

Korkeakoulujen toiminnan oikeutuksen kannalta vaikuttavuuden todentaminen välttämätöntä. Todentaminen liittyy siihen, että korkeakouluilla on kykyä osoittaa tekemisensä ja toimintansa kautta syntyvä muodostuva vaikuttavuus yhteiskunnassa niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Korkeakoulujen vaikuttavuuden osoittaminen on  tärkeä mutta haasteellinen tehtävä samalla tavalla kuin muillakin yhteiskunnallisilla toimijoilla. Toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden erottaminen muiden yhteiskunnan toimijoiden toiminnan vaikutuksista ja vaikuttavuudesta on myös vaikeaa. 

Vaikuttavuuden todentamista vaikeuttaa myös käsitteeseen sisältyvien asioiden osittainen abstraktius. Haasteena on esimerkiksi, kuinka todentaa sivistyksen vaikuttavuus yhteiskunnassa. Samoin vaikuttavuuden todentamista hankaloittaa aikaulottuvuus. Korkeakoulujen vaikuttavuus – esimerkiksi sivistyksen tuottamisessa – syntyy pitkällä aikavälillä. Mitä pidempi aika, sitä enemmän on erilaisia väliin tulevia muuttujia. Tällöin yhden toimijan vaikuttavuuden hahmottaminen on entistä vaikeampaa.

Korkeakoulujen vaikuttavuutta mittaavien menetelmien ja kriteerien kehittämistä tulee jatkaa tehtävän haasteellisuudesta huolimatta.

 


 Voit jatkaa keskustelua ja antaa palautetta sivuston sisällöistä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/