Vaikuttavuuden lähtökohdat ja haasteet

Rakenteet

Takaisin etusivulle

Rakenteet vaikuttavuuden edistäjinä

Korkeakoulut eivät tarvitse irrallisia tai erillisiä vaikuttavuusrakenteita, koska vaikuttavuuden edistämisen tulee olla läpileikkaava ja luonteva osa kaikkea korkeakoulun toimintaa. Erillisenä "kolmantena tehtävänä" yhteiskunnallinen vuorovaikutus ei kiinnity korkeakoulujen perustehtäviin. Sen sijaan on tärkeää, että korkeakoulujen olemassa olevat perustehtäviin, tukitoimintoihin ja  resurssien hallintaan liittyvät tehtävät ovat osa vaikuttavuutta luovia rakenteita.   Rakenteilla viitataan niin korkeakoulujen toimintaa ohjaaviin tavoitteisiin, toimintakäytäntöihin ja -prosesseihin kuin henkilöstö-, osaamis- ja taloudellisiin resursseihin.   

Vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että rakenteet on  määritelty selkeästi ja tehty näkyviksi. Tämä on edellytys toimivalle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle niin korkeakoulujen välillä kuin korkeakoulujen ja muun yhteiskunnan välillä. Vaikuttavan yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteutuminen tieteellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä koulutuksessa ei toteudu, mikäli työnkuvat ja vastuusuhteet jäävät potentiaalisille yhteistyökumppaneille epäselviksi, osaamispotentiaali jää tunnistamatta tai toimintaprosessit ovat hitaita ja joustamattomia.   

 


 Voit jatkaa keskustelua ja antaa palautetta sivuston sisällöistä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/