Etusivu \ Utredningar \ Regelverket för byggverksamheten

Regelverket för byggverksamheten

Utredningen visar att för att säkerställa ett tillräckligt totalutbud av bostäder krävs en grundläggande förändring av hur byggverksamheten regleras och markanvändningen styrs. I praktiken innebär en sådan förändring att man övergår från en faktisk begränsning av totalutbudet till att genuint främja utbudet. I utredningen presenterades fyra centrala utvecklingsförslag som kunde säkerställa att totalutbudet är tillräckligt. Ett tillräckligt totalutbud är även den viktigaste förutsättningen för tillträde till branschen eller hot om tillträde till branschen samt följaktligen till ett allt större konkurrenstryck som dämpar att priserna går upp. Saken dryftades även i bloggen Ajankohtaista kilpailusta (på finska)