Etusivu \ Utredningar \ Plattformsekonomin

Plattformsekonomin

Enligt KKV:s översikt kan det på plattformarna finnas likadana konsument- och konkurrensproblem som i traditionella verksamhetsmiljöer.  Detta kan leda till att det blir svårt för konkurrenter att komma ut på marknaden och aktörerna kan bli beroende av andras tjänster. Konsumenternas valmöjligheter kan i sin tur begränsas om deras mest använda plattform inte är kopplad till andra plattformar eller om de är bundna till en viss plattform för en bestämd tid. Översikten lyfte i synnerhet fram personuppgiftshanteringen som konsumenten inte kan påverka eller har överlåtit till företagen.

Problemen i samband med plattformar kan inte lösas med ny reglering, utan genom att säkerställa att nuvarande regler effektivt verkställs och se till att nuvarande regler är uppdaterade liksom nyttighets- och teknikneutrala samt att de verkställs och övervakas på ett effektivt sätt.