Etusivu \ Utredningar \ Nya betalningssätt

Nya betalningssätt

KKV utredde (nyhtesbrev på finska) hur ofta konsumenterna använder nya betalningssätt och hurdana erfarenheter konsumenterna har av de nya betalningssätten. Utredningen visade att de vanligaste nya betalningssätten var kontaktlös kortbetalning samt att betala via en betalningsförmedlingstjänst. De nya betalningssätten användes mest frekvent bland personer i ledande ställning och högre tjänstemän samt utbildade personer i åldern 18–45 år. Konsumenterna värdesatte framförallt att det var behändigt att använda de nya betalningssätten. Köp betalades sällan via telefonabonnemangets räkning.