Etusivu \ Utredningar \ Konsumenternas och hotellens synpunkter och erfarenheter av webbaserade bokningssidor för hotellrum

Konsumenternas och hotellens synpunkter och erfarenheter av webbaserade bokningssidor för hotellrum

Utifrån de enkäter som besvarats av  konsumenter och hotell var synpunkterna om hotellens bokningssidor i huvudsak positiva. Konsumenternas åsikter gick isär i frågan om hur tydligt bokningssidorna uppgav priser och förde fram avtalsvillkor. Även bokningssidornas betalningssäkerhet och riktigheten i lockande erbjudanden delade ofta åsikterna. Närapå en fjärdedel av enkätdeltagarna hade haft olika problem antingen i bokningsskedet eller väl framme på hotellet.

Av de hotell eller hotellkedjor som besvarade enkäten ansåg fyra femtedelar att bokningssidorna är mycket viktiga eller viktiga. Nästan alla som deltog i enkäten ansåg att bokningssidorna ökar det egna hotellets synlighet. Å andra sidan tyckte majoriteten att bokningssidorna begränsar rörelsefriheten för deras hotell. Provisionen som betalas till bokningssidorna ansågs inte heller motsvara nyttan.

Både konsumenternas och hotellens svar visar att det ofta är oklart vem som bär ansvaret i olika problemsituationer. Konsumenterna visste inte när gottgörelse borde krävas av bokningssidorna och när av hotellet.