Etusivu \ Utredningar \ Bedrägerier som riktas mot små och medelstora företag

Bedrägerier som riktas mot små och medelstora företag

Enligt utredningen undergräver bedrägerierna på många sätt de små och medelstora företagens verksamhetsmöjligheter men effekterna av bedrägerierna märks nog i hela samhället. Genom att förbättra de små och medelstora företagens affärskompetens kan man förebygga att bedrägerierna lyckas. Också de möjligheter som lagstiftningen erbjuder borde utnyttjas mer effektivt för att bekämpa bedrägerier.

De vanligaste bedrägerierna som små och medelstora företag drabbades av handlade om registertjänster, bluffakturor eller förfalskade fakturor och skatteåterbäringar. Detta innebär direkta ekonomiska förluster men även att bedrägeriutredningarna gör att företagarna förlorar tid och pengar som kunde ha använts till att utveckla verksamheten. Dessutom påverkar bedrägerierna företagarens och de anställdas välbefinnande.

Företag som drabbas av bedrägerier försöker ersätta sina förluster genom att höja priserna, vilket leder till att konsumenterna tvingas betala mer för tjänsterna och produkterna. Myndighetsresurser som används till bedrägeriutredningar kunde användas till tjänster för företag och konsumenter. I sista hand försämrar bedrägerierna företagens och konsumenternas förtroende även för hederliga företag.