Tulevaisuus

Vaikuttavuus yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden näkökulmasta

Takaisin etusivulle

Osaaminen, oppiminen ja uudistumiskyky ovat keskeisiä korkeakoulujen vaikuttavuuden ulottuvuuksia myös tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa merkityksellisen kokonaisuuden muodostavat korkeakoulujen yhteiskuntavastuu ja yhteiskuntapoliittiset tavoitteet. Kun korkeakoulujen vaikuttavuuden tarkastelukulmana on laajempi yhteiskuntapoliittinen kehys, kiinnittyy vaikuttavuuden viitekehykseen myös kansainvälinen toimintaympäristö. Yhteiskunnallinen tehtävä sijoittuu pitkään aikaperspektiiviin, jossa oleellisia tekijöitä ovat sivistyksen, tasa-arvon ja kulttuurin vaaliminen, mutta myös alueellisten, kansallisten ja globaalien tarpeiden kokoaminen.

Vaikuttavuuden syntymisen kannalta on olennaista myös, että korkeakoulut sekä muut yhteiskunnan toimijat ja päättäjät sekä elinkeinoelämä toimivat yhteistyössä ja että yhteistyötä ohjaa selkeät tavoitteet. Ihmiskunnan ja yhteiskunnan suurten haasteiden ratkaiseminen edellyttää korkeakoulujen, julkisen hallinnon, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä sekä uusien vuorovaikutukseen perustuvien toimintamallien kehittämistä. Korkeakoulujen toiminnasta heijastuu kansainvälisesti korkeatasoinen tavoitteenasettelu.

 


 Voit jatkaa keskustelua, antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä ehdottaa hyviä käytänteitä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/