Etusivu \ Selvitykset \ Rakentamisen sääntely

Rakentamisen sääntely

Selvityksen mukaan riittävän asuntojen kokonaistarjonnan varmistaminen edellyttää perustavanlaatuista muutosta rakentamisen sääntelyssä ja maankäytön ohjauksessa. Käytännössä tällainen muutos tarkoittaa siirtymistä kokonaistarjonnan tosiasiallisesta rajoittamisesta sen aitoon edistämiseen. Selvityksessä esitettiin neljä keskeistä kehittämisehdotusta, jolla riittävä kokonaistarjonta voitaisiin turvata. Riittävä kokonaistarjonta on myös tärkein edellytys alalle tulolle tai alalle tulon uhalle sekä sitä kautta nykyistä suuremmalle hintojen nousua hillitsevälle kilpailupaineelle. Aihetta käsiteltiin myös Ajankohtaista kilpailusta -blogissa.