Etusivu \ Selvitykset \ Kuluttajien ja hotellien näkemyksiä ja kokemuksia hotellihuoneiden online-varaussivustoista

Kuluttajien ja hotellien näkemyksiä ja kokemuksia hotelli­huoneiden online-varaus­sivustoista

Kuluttajille ja hotelleille tehtyjen kyselyjen perusteella näkemykset hotellien varaussivustoista olivat pääasiassa myönteisiä. Kuluttajien mielipiteet jakautuivat siinä, miten selvästi varaussivustot heidän mielestään ilmoittivat hinnat ja toivat esiin sopimusehdot. Myös maksamisen turvallisuudesta varaussivustolla sekä houkuttelevien tarjousten paikkansa­pitävyydestä oltiin usein eri mieltä. Lähes neljäsosalla vastaajista oli ollut erilaisia hankaluuksia joko varausvaiheessa tai paikan päällä hotellissa.

Kyselyyn vastanneista hotellista tai hotelliketjusta neljä viidesosaa piti varaussivustoja joko erittäin tärkeinä tai tärkeinä. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että varaussivustot lisäävät heidän hotellinsa näkyvyyttä. Toisaalta enemmistön mielestä varaussivustot rajoittivat heidän hotellinsa toiminta­vapautta. Varaussivustoille maksettavan provisiopalkkion ei myöskään nähty vastaavan sivustoista saatua hyötyä.

Sekä kuluttajien että hotellien vastauksissa nousi esiin, että vastuutaho erilaisissa ongelmatilanteissa on usein epäselvä. Kuluttajat eivät tienneet, milloin hyvitystä pitäisi vaatia varaussivustolta ja milloin hotellilta.