Etusivu \ Selvitykset \ Alustatalous

Alustatalous

Katsauksen mukaan alustoilla voi esiintyä samanlaisia kuluttaja- ja kilpailuongelmia kuin perinteisessäkin toiminta­ympäristössä. Kilpailijoiden markkinoille pääsy saattaa vaikeutua ja toimijat voivat tulla riippuvaisiksi toisten palveluista. Kuluttajien valinnan­mahdollisuudet puolestaan saattavat kaventua, jos heidän eniten käyttämänsä alusta ei ole yhteydessä muihin alustoihin tai heidät sidotaan tiettyyn alustaan määräajaksi. Katsaus nostaa esiin erityisesti kuluttajien henkilötiedot, joiden hallinnan kuluttajat ovat menettäneet tai luovuttaneet yrityksille.

Alustoihin liittyviä ongelmia ei ratkaista uudella sääntelyllä, vaan varmistamalla nykyisten säännösten tehokas toimeenpano ja kiinnittämällä huomiota olemassa olevan sääntelyn ajantasaisuuteen, hyödyke- ja teknologianeutraalisuuteen, toimeenpanoon ja valvonnan tehokkuuteen.