Etusivu \ Personalen \ Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

KKV henkilostoKKV:s ledningsrupp 2017. Bakre raden: direktören för konsumentansvar, konsumentombudsmannen Antti Neimala, kommunikationsdirektör Laura Salmi, direktören för konkurrensansvar, överdirektör Timo Mattila, forskningsdirektör Martti Virtanen, generaldirektör Juhani Jokinen och ledningsgruppens sekreterare Marika Kangas. Första raden: arbetstagarrepresentant Miina Ojajärvi, direktör Maija Puomila och förvaltningsdirektör Veli-Matti Pulli.