Etusivu \ Personalen \ Personalens kompetensutveckling

Personalens kompetensutveckling

Personalrotation

Även inom statskoncernen har det varit och är möjligt att få ta del av personalrotation. Inom ramen för den interna rörligheten erbjuds tjänstemän kontinuerligt olika typer av expertuppdrag. Tanken är att till den mottagande organisationen hitta kompetenta personer för tidsbundna vikariat från ett annat ämbetsverk eller ministerium som i sin tur får en möjlighet att utvidga organisationens kompetens liksom knyta nya kontakter. Att delta i personalrotationen ökar ofta motivationen liksom även möjligheterna att gå framåt i karriären. Under år 2016 genomförde staten personalrotation i form av ett pilotprojekt som tjänstemän inom till exempel förvaltningen och konsumentansvarsområdet deltog i.

Tjänstemannautbyte

Tjänstemannautbyte innebär att statsanställda under kortare tid arbetar utomlands med uppgifter inom sitt förvaltningsområde. Syftet med utbytesprogrammen är att stöda och främja internationalisering bland statsanställda liksom personalutveckling. KKV erbjuder goda möjligheter till tjänstemannautbyte, till exempel genom EU-kommissionens allmänna program för tjänstemannautbyte (NEPT, Erasmus) liksom program för olika ansvarsområden (DGIV Comp och CPC-systemet). Andra möjligheter är bland annat EIPA, OECD och olika länders egna program. Eftersom Europeiska kommissionens generaldirektorat erbjuder praktikantplatser har det varit ett regelbundet tjänstemannautbyte inom konkurrensansvarsområdet, men även anställda inom konsumentansvarsområdet har åkt på utbytestjänstgöring som en del av det europeiska konsumentskyddssamarbetet (CPC). KKV uppmuntrar ständigt anställda att i allt högre grad använda sig av tjänstemannautbytet.

Distansstudier

Inom KKV har det varit populärt att studera på distans. En betydande del av forskarna inom konkurrensansvarsområdet har avlagt en påbyggnadsexamen, det vill säga antingen Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law eller Postgraduate Diploma in EU Competition Law vid London King’s College. I viss mån har även magisterexamen avlagts på distans i konkurrensekonomi (Economics for Competition) och i europeisk konkurrensrätt (EU Competition Law). Det finns en positiv inställning också till andra typer av distansstudier, och olika alternativ utreds ständigt.

Mentorskap

KKV genomförde ett pilotprojekt med ett internt mentorprogram åren 2016–2017. Nio personer deltog i mentorprogrammet, och några av dem ville ha en mentor från både konkurrens- och konsumentansvarsområdet. Programmet medförde mycket positiv respons från såväl adepter som mentorer, och avsikten är att mentorskapet ska bli ett av de bestående verktyg som används i arbetet med personalutveckling. Vikten av mentorskap blir även högaktuellt när KKV de närmaste åren får ny personal från konsumentrådgivningen och regionförvaltningsverken.

Mentorointi: Marian ja Mika

Mika Hermas fungerade som mentor för Marian Jecu (t.v.).

Interna utbildningar

I mån av möjlighet ordnas även intern utbildning i syfte att höja känslan av gemenskap och samtidigt få en möjlighet att lära sig tillsammans och utbyta information. En del av föreläsningarna ska fungera som väckarklockor och ge impulser, medan andra ordnas i form av program under en dag eller under några träffar för att få ut nödvändig information till en större grupp. År 2017 arrangerades bland annat kurser i tidshantering, liksom om offentlighetslagen och personuppgiftsskyddet samt IT-kurser.