Etusivu \ Personalen

Personalen

I enlighet med personalstrategin genomför KKV satsningar på personalens utvecklingsmöjligheter bland annat genom skräddarsydd coachning, arbetsrotation samt tjänstemännens praktikantperioder i Finland och utomlands. Personalens motivation och engagemang stärks till exempel genom att skapa tydligare karriärbanor, främja arbete som kan utföras oberoende av tid och rum samt värna om entusiasmen.


Personal i siffror

139

Antalet anställda 

44.1

Genomsnittsålder

79

%

Andelen anställda som avlagt högre högskoleexamen

63.3

%

Könsfördelning

36.7

%

Könsfördelning