Etusivu \ Normien purku ja uusi lainsäädäntö \ Vakuutusten tarjoaminen ja sijoituspalvelut

Vakuutusten tarjoaminen ja sijoituspalvelut

Sijoituspalveluja koskevien EU-säädösten (MiFID II) tavoitteena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden rahoituspalvelusääntelyä, luoda tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa sijoittajansuojaa muun muassa tiukentamalla monimutkaisten sijoitustuotteiden tarjoamista ja sijoitusneuvontaa koskevia vaatimuksia. KKV toi esiin eduskunnan talousvaliokunnan kuulemisessa vastustavansa järjestelyä, jonka mukaan tietyt toimijat voisivat tarjota muun muassa sijoitusneuvontaa normaalia kevyemmillä vaatimuksilla. Tämä rapauttaisi sijoittajansuojaa huomattavasti eikä olisi myöskään tasapuolisten kilpailuedellytysten näkökulmasta kannatettavaa.

Loppusyksystä 2017 eduskunnan käsiteltävänä oli myös hallituksen esitys vakuutusten tarjoamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (IDD). KKV kiinnitti lausunnossaan huomiota muun muassa vakuutusmeklareiden palkkionottokieltoon, vakuutustarpeen selvittämistä koskevaan velvoitteeseen, sijoitusvakuutuksia koskevaan velvollisuuteen arvioida vakuutuksen asianmukaisuutta ja soveltuvuutta asiakkaalle, henkilökohtaista suositusta koskeviin ehdotuksiin sekä kytkykauppasääntelyyn.