Etusivu \ Normien purku ja uusi lainsäädäntö \ Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle

Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle

Hallituksen elokuussa 2017 tekemä päätös rautateiden henkilö­liikenteen avaamisesta kilpailulle merkitsee sitä, että VR:n yksinoikeudesta henkilö­juna­liikenteessä Suomen rataverkolla luovutaan 2020-luvulla. Henkilö­juna­liikenteen kilpailun mahdollistamiseksi VR-Yhtymä Oy:stä eriytetään kolme erillistä valtionyhtiötä: kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö ja kiinteistöyhtiö. Henkilöjunaliikenne avataan kilpailulle vaiheittain, ja liikennöinti on tarkoitus kilpailuttaa käyttö­oikeus­sopimus­mallilla, jolla turvataan rautateiden henkilö­liikenne­palvelujen saatavuus koko maassa.

KKV on aiemmissa omissa kannanotoissaan kannattanut rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle ja pitää hallituksen tekemiä päätöksiä merkittävinä terveen ja toimivan kilpailun edistämiseksi henkilö­juna­liikenne­palveluissa. Etelä-Suomen taajama­juna­liikenteen kilpailuttamista koskevassa lausunnossaan KKV katsoi, että käyttö­oikeus­sopimus­malliin perustuvan kilpailuttamisen lisäksi tulisi harkita vapaan pääsyn mahdollistamista ainakin kauko­juna­liikenteeseen.