Etusivu \ Normien purku ja uusi lainsäädäntö \ Rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskeva yleinen lainsäädäntö

Rangaistus­luonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskeva yleinen lainsäädäntö

KKV on jäsen oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on kartoittaa rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevan yleisen lainsäädännön tarve ja laatia tarpeellinen lainsäädäntö. Kartoitustyö tehdään eduskunnan perustuslakivaliokunnan aloitteesta. Lainvalmistelu alkoi kesäkuussa 2017 ja työryhmän toimikausi kestää vuoden 2018 elokuun loppuun. Mahdollisella uudella lainsäädännöllä on suora yhteys myös KKV:n tehtäviin.

KKV:n valvontatehtäviä koskevat toimivaltuudet perustuvat lainsäädäntöön, jolla on sekä kansallinen että EU-normistoon perustuva tausta. Myös mahdollisia sanktioita koskevaa normistoa on kirjattu eri puolille kotimaista ja EU-lainsäädäntöä. KKV ei lausunnossaan nähnyt estettä hallinnollisia seuraamuksia koskevan yleislain säätämiselle, mikäli sen valmisteluun päädytään lausuntokierroksen palautteen perusteella. KKV kuitenkin korosti sen varmistamista, että mahdollisen uuden yleislain ja KKV:tä velvoittavien kotimaisten ja EU-perusteisten erityislakien suhde on kaikin puolin selvä.