Puhelinmyynti

Puhelinmarkkinointi aiheuttaa vuodesta toiseen kuluttajille harmia ja taloudellisia menetyksiä. Eniten ongelmia ovat aiheuttaneet tilausansatuotteet sekä aikakauslehtien, sähkösopimusten ja television kanavapakettien markkinointi. Kuluttaja-asiamies, Kuluttajaliitto ja tietosuojavaltuutettu vaativat huhtikuussa 2017 puhelinmarkkinointiin opt-in -mallia, jossa puhelinmarkkinointi edellyttäisi kuluttajan ennakkosuostumusta myyntipuheluiden vastaanottamiseksi. Malli ratkaisisi puhelinmarkkinoinnin ongelmia tehokkaasti ja kunnioittaisi kuluttajien päätöksenteko-oikeutta markkinoinnin vastaanottamisessa.

KKV esitti saman kannan lausunnossaan sähköisen viestinnän tietosuoja-asetuksesta. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota myös muun muassa evästeiden käyttöä koskevaan sääntelyyn, suoramarkkinointisäännösten soveltamisalaan ja ns. etuliitteen käyttöön suoramarkkinointipuheluiden tunnistamisen helpottamisessa.