Maksupalvelulaki

KKV osallistui oikeusministeriön maksupalvelulain uudistamista koskevaan työryhmään, joka julkaisi mietintönsä helmikuussa 2017. Maksupalvelulainsäädännön muutokset tulivat pääosin voimaan 13.1.2018 alkaen. Maksupalvelulain muutoksilla on yhteys myös vahvaan sähköiseen tunnistamiseen ja tunnistusmarkkinoiden luottamusverkostoon. Kuluttaja-asiamies esitti huolenaiheenaan sen, miten kuluttajat tunnistavat luotettavat ja valvonnan piiriin kuuluvat uudet toimijat maksamismarkkinoilla ja miten uutta sääntelyä tulkitaan ongelmatilanteissa.