Etusivu \ Normien purku ja uusi lainsäädäntö \ Alkoholilain kokonaisuudistus

Alkoholilain kokonaisuudistus

Eduskunta hyväksyi alkoholilain kokonaisuudistuksen 19.12.2017. Uudistuksen tultua voimaan kaikkia enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomia saa myydä tavallisissa kauppaliikkeissä. Uudistus merkitsi myös muun muassa ravintoloiden aukioloaikojen vapautumista. KKV lausui asiasta vuoden 2017 aikana sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että kahdesti eduskunnalle.

Lausunnoissaan KKV kannatti uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ja muutoksia koskien elinkeinopoliittisten tavoitteiden painoarvon lisäämistä sekä sääntelyn keventämistä ravintoloiden ja kauppojen osalta. Varsin suuri osa kulutetusta alkoholista myydään jo nykyisin ravintoloiden tai kauppojen kautta. Virasto katsoi, että esitetyillä muutoksilla on myönteinen vaikutus sekä ravintola- alan että kaupan kilpailuun.

KKV huomautti suurehkoa sääntelytaakkaa sisältyvän edelleen esimerkiksi alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan edellytyksiin, luvan hakijaan liittyviin yleisiin edellytyksiin sekä alkoholijuomien satunnaista ja muuta myyntiä koskeviin määräyksiin. Näillä on merkitystä erityisesti uudentyyppisten tuotteiden, kuten tilaviinien ja käsityöläisoluiden, uusien alalle tulijoiden tai tapahtumien järjestäjien kannalta.

Lausunnoissaan KKV totesi tiedostavansa ne sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, joilla alkoholilainsäädännön rajoituksia on perusteltu. Osa näistä tavoitteista tulee lähelle kuluttajansuojaa koskevia näkökohtia. Tästä näkökulmasta virasto huomautti muun muassa siitä, että kokonaisuudistuksen vaikutuksia erityisesti alaikäisten alkoholin kulutukseen sekä alkoholin mainontaan on syytä seurata.

KKV korostikin tarvetta suunnata viranomaisvalvontaa tilanteisiin, joihin liittyy selkeästi todennettuja riskejä tai kategorisia kieltoja, kuten alaikäisille tai päihtyneille anniskelun tai myymisen kohdalla. Muilta osin tulisi tukeutua nykyistä laajempaan omavalvontaan, johon taas tulisi yhdistää esimerkiksi nykyistä vahvempi uhka toimiluvan osittaisesta tai täydellisestä peruuttamisesta laiminlyöntien seurauksena.