Etusivu \ Normien purku ja uusi lainsäädäntö

Normien purku ja uusi lainsäädäntö

KKV edistää säädösten sujuvoittamista ja tarkoituksettomien normien purkua. Viraston tavoitteena on, että sääntelyuudistuksissa ei sivuuteta olennaisia kilpailun toimivuuden ja kuluttajansuojan periaatteita. Lisäksi kuluttaja-asiamies on jo pitkään korostanut lausunnoissaan teknologianeutraalia, aikaa kestävää ja yksinkertaista sääntelyä.

Vuonna 2017 KKV:n toimet sääntelyn purkamiseksi kohdistuivat erityisesti liikennesektorille, finanssimarkkinoille, sähköiseen viestintään ja sote-palveluihin. Sääntelyuudistuksiin vaikuttamalla KKV on ollut tukemassa yritys- ja elinkeinorakenteen muutosta, digitalisaation edistämistä elinkeinotoiminnassa sekä kilpailukykyisen toimintaympäristön aikaansaamista yritystoiminnalle.