Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Valmismatkaliikevalvonta

Valmismatkaliikevalvonta

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tehtävänä on turvata matkan ostajien saatavat matkatoimiston konkurssitilanteessa. Tämän vuoksi valmismatkaliikkeiden on asetettava KKV:n määräämä vakuus, jos ne keräävät asiakkailtaan etukäteismaksuja.

Vuonna 2017 oli kuusi konkurssitapausta. Niistä neljässä yritystoiminta oli käytännössä jo päättynyt eikä kuluttajilla ollut saatavia. Kahdessa muussa tapauksessa korvaushakemuksia tuli vain muutama ja vakuudet riittivät kattamaan korvaukset.

KKV Valmismatkaliikevalvonta

Vuoden aikana toteutettiin valvontakampanja, jonka kohteena olivat vakuudesta vapautetut linja-autoyritykset. Aluehallintovirastot tekivät yrityksiin tarkastuksia, joissa selvitettiin maksujen perimisen käytäntöjä. Yritykset ohjattiin hankkimaan vakuudet, mikäli ne perivät etukäteismaksuja.

Keväällä valmistuivat työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän mietintö vakuusjärjestelmän uudistamiseksi ja oikeusministeriön työryhmän mietintö valmismatkalain uudistamiseksi. Molemmat perustuvat EU:n uudistetun matkapakettidirektiiviin. Syksyllä säädettiin laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017), laki niiden tarjoajista (921/2017) ja laki tarjoajien valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta (922/2017).

Uudistuksen myötä valvonnan piiri laajenee koskemaan kaikkia yrityksiä, jotka tarjoavat matkapalveluja yhdistettynä niin, että asiakas voi hankkia niitä yhteishintaan samaa matkaa varten. Toisaalta hallinnollinen taakka pienenee, kun jatkossa vain ne matkailualan toimijat rekisteröityvät, jotka perivät asiakkailta etukäteismaksuja tai järjestävät kuljetuksia. KKV:n rekisteristä poistuu arviolta 300 yritystä, jotka eivät peri etukäteismaksuja.

Valvontamaksut muuttuvat veroluonteiseksi maksuksi, joka on jaettu valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksuiksi. Maksukyvyttömyysjärjestelmään kohdistuvien vaatimusten vuoksi valtion budjettiin on tuotu määräraha, jota voidaan tarvittaessa käyttää matkustajien paluukuljetuksiin ja korvausten nopeaan maksamiseen matkustajille. Määräraha myös takaa täysimääräisen korvauksen tilanteissa, joissa vakuus osoittautuu riittämättömäksi. Tätä vastaan valtio perii matkailualan yrityksiltä maksukyvyttömyyssuojamaksun.

Jatkossa asiakkaat voivat matkanjärjestäjän maksukyvyttömyystilanteissa saada saatavansa lähes saman tien, jolloin he voivat ostaa uuden korvaavan matkan. Tämä hyödyttää alaa, kun raha palaa kiertämään nopeasti.

Lainmuutokset tulevat voimaan 1.7.2018. Muutos herätti runsaasti kiinnostusta ja kysymyksiä jo syksyllä 2017. KKV kävi esittelemässä uudistusta matkailualan toimijoiden tilaisuuksissa ja tuotti uusia säännöksiä ja valvontaa avaavaa aineistoa sidosryhmille.

Rekisterin tilanne

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
rekisteröityjä yrityksiä 721 738 726 752 757
näistä välittäjiä 37 43 40 38 43
vakuuden asettaneita 450 440 450 469 469
vakuuksien yhteismäärä n. 250 M€ n. 230 M€ n. 210 M€ n. 241 M€ n. 210 M€

 

Perustoiminta

  2013 2014 2015 2016 2017
uusia yrityksiä 68 73 52 58 53
rekisteristä poistettuja 68 56 60 35 53
valvontatoimenpiteitä 575 522 516 359* 423
konkursseja 2 7 2 3 6
korvauspäätöksiä 6 1949 2 0 4

*) Järjestelmävaihdoksen vuoksi luvusta puuttuvat Q1 tiedot.

Seurantamittarit

  Tavoite 2013 2014 2015 2016 2017
Rekisteröintihakemusten käsittelyaika, pv 7 2,4 2,4 3,0 0,8 2,5
Vakuuksien riittävyys konkurssitapauksissa, % 100 100 100 100 100 100