Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Välttämättömyyspalvelut \ Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset uudistettiin

Vesihuoltolaitoksen maksuja koskevat ohjeet ja suositukset uudistettiin

Vesimaksuja koskevat ohjeet ja suositukset uudistettiin vastaamaan lainsäädännön, kuten vesihuoltolain, muutoksia. Aiempiin vuonna 2001 valmistuneisiin ohjeisiin tehtiin samalla myös muita tarpeellisiksi katsottuja muutoksia. Uusi ohjeistus laadittiin Vesilaitosyhdistyksen kokoamassa työryhmässä, ja myös kuluttaja-asiamies osallistui ohjeiden valmisteluun.

Kuluttajansuojan kannalta vesi on välttämättömyyshyödyke, jota koskevat vaatimukset paitsi palvelun saatavuudesta myös hinnoittelun kohtuullisuudesta ja tasapuolisuudesta. Vesihuoltopalvelujen yleisiä hinnoitteluperiaatteita ovat lisäksi muun muassa kustannusvastaavuus, kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle, maksuperusteiden läpinäkyvyys sekä maksujen ymmärrettävyys.

Vesihuoltolaitosten kustannuksista valtaosa on kiinteitä vesihuoltoinfrastruktuurin ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja, minkä vuoksi uudessa maksusuosituksessa kannatetaan perusmaksujen vaiheittaista kasvattamista suhteessa käyttömaksuihin. Käyttömaksuun – toisin kuin perusmaksuun – kuluttaja voi omalla säästäväisellä vedenkäytöllään vaikuttaa. Kuluttajansuojan kannalta tärkeänä voidaan pitää sitä, ettei kiinteä perusmaksu muodosta kuluttajan vesilaskussa niin suurta osaa, että kuluttajalta poistuu taloudellinen kannustin vastuulliseen vedenkäyttöön.