Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Välttämättömyyspalvelut \ Nordic Green Energyn lainvastaiseen palvelumaksuun puututtiin

Nordic Green Energyn lainvastaiseen palvelumaksuun puututtiin

Nordic Green Energy veloitti kuluttajilta erillisen 52 euron ”katkaisuprosessin palvelumaksun” silloin, kun kuluttaja oli jättänyt sähkölaskun maksamatta ja hänelle oli lähetetty katkaisuvaroitus sähköntoimituksen katkaisemisesta. Yhtiön mukaan palvelumaksulla katettiin katkaisuprosessin eri työvaiheista yhtiölle aiheutuvia kustannuksia.

Sähkömarkkinalaissa edellytetään, että kuluttajalle on lähetettävä kirjallinen huomautus maksun laiminlyönnistä ja tämän jälkeen lisäksi erillinen katkaisuvaroitus. Sähköyhtiö voi perintälain mukaisesti veloittaa maksuhuomautuksesta enintään 5 euroa/ huomautus.

Myös katkaisuvaroitusta voidaan kuluttaja- asiamiehen mukaan pitää osana perintää. Katkaisuvaroitus voidaan silloin perintäkulujen osalta rinnastaa maksuhuomautukseen, jolloin myös sähköyhtiön lähettämää katkaisuvaroitusta koskee perintälain mukainen enimmäisveloitus 5 euroa.

Kuluttaja-asiamies katsoi, että palvelumaksulla katettavien työvaiheiden kulut olivat luonteeltaan sellaisia sähköyhtiön yleiskuluja, jotka tulee kattaa yhtiön sähköliiketoiminnan tuotoilla. Erillisen palvelumaksun veloittaminen näistä toimenpiteistä oli kuluttajansuojalain vastaista hinnan osittelua, ja palvelumaksun veloittamista koskeva sopimusehto oli kuluttajien kannalta kohtuuton.

Kuluttaja-asiamies edellytti, ettei Nordic Green Energy veloita kuluttajilta erillistä katkaisuprosessin palvelumaksua tilanteessa, jossa kuluttajan maksu on viivästynyt ja saatavaa on ryhdytty häneltä perimään. Tämä koskee yhtä lailla tilannetta, jossa katkaisuprosessi on edennyt sähkönkatkaisuun kuin tapauksia, joissa kuluttaja maksaa saatavan ennen sähkönkatkaisua. Lisäksi kuluttaja-asiamies edellytti, että Nordic Green Energy hyvittää kuluttajille näiltä jo veloitetut katkaisuprosessin palvelumaksut. Yhtiö ilmoitti tekevänsä kuluttaja-asiamiehen edellyttämät toimenpiteet.