Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Välttämättömyyspalvelut \ Markkinaoikeus kielsi Finkraft Oy:tä korottamasta sähkönmyyntisopimuksen hintoja lainvastaisesti

Markkinaoikeus kielsi Finkraft Oy:tä korottamasta sähkönmyyntisopimuksen hintoja lainvastaisesti

Finkraft Oy oli korottanut toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintaa niin, että korotukset olivat eri kuluttajilla noin 16–76 %. Finkraft Oy perusteli hinnankorotuksia muutoksilla sähkön markkinahinnassa ja yhtiön liiketoimintakuluissa. Kuluttaja-asiamies katsoi Finkraft Oy:n tehneen olennaisia muutoksia kuluttajien sähkönmyyntisopimuksiin yksipuolisesti ja vei asian markkinaoikeuden ratkaistavaksi syyskuussa 2016.

Markkinaoikeus kielsi kesäkuussa 2017 Finkraft Oy:tä käyttämästä sähkönmyyntisopimuksen hinnanmuutoksen perusteena sähkön markkinahinnan muutosta tai liiketoiminnan kulujen muutosta, jos muutokset eivät tosiasiallisesti vastaa suuruudeltaan vähintään kuluttajalle ilmoitettua hinnankorotusta. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Finkraft Oy oli sähkömarkkinalain vastaisesti muuttanut toistaiseksi voimassa olevia sähkönmyyntisopimuksia vetoamalla sähkön markkinahinnan muutokseen tai liiketoiminnan kulujen muutokseen, vaikka yhtiö ei ollut näyttänyt, että sen kustannukset olisivat vastaavalla tavalla muuttuneet. Kiellon tehosteeksi markkinaoikeus asetti 100 000 euron uhkasakon.