Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Välttämättömyyspalvelut \ Kotimaan Energia ilmoitti korjaavansa sähkön puhelinmarkkinointiaan

Kotimaan Energia ilmoitti korjaavansa sähkön puhelinmarkkinointiaan

Kotimaan Energia Oy markkinoi kuluttajille puhelimitse uusia sähkönmyyntisopimuksia. Myyntipuhelun alussa viitattiin kuluttajan sähkönmyyntisopimukseen, joka hänellä on paikallisen sähköyhtiön kanssa. Myyjä kertoi samalla sähkön hinnan tarkistamisesta tai kuluttajan saamasta alennuksesta sähkön hintaan. Monet kuluttajat olivat saaneet tästä sen käsityksen, että puhelu koski heidän nykyistä sähkönmyyntisopimustaan ja sen hinnan alentamista.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että Kotimaan Energia tarkistaa puhelinmyyntiä koskevia menettelytapojaan. Yhtiölle muistutettiin, että puhelinmyynnissä elinkeinonharjoittajan on heti puhelinkeskustelun alussa ilmoitettava nimensä ohella myös puhelun kaupallinen tarkoitus. Se, minkä yhtiön sähköä myyjä on kuluttajalle kauppaamassa, pitää käydä ilmi niin selkeästi, että kuluttaja ymmärtää, että kyse on Kotimaan Energian hänelle tarjoamasta uudesta sähkönmyyntisopimuksesta.

Puhelinmarkkinoinnissa oli myös toistuvasti tapauksia, joissa kuluttaja kertoi saaneensa myyntipuhelun perusteella sen käsityksen, että myyjä lähettää hänelle vain tarjouksen, eikä hän ole vielä puhelimessa tehnyt sitovaa sopimusta. Kuluttaja-asiamies edellytti, että yhtiön markkinoinnista on käytävä selvästi ilmi, että puhelinmyynnissä sopimus osapuolten välillä tehdään jo puhelimessa ja myyjä vahvistaa sopimuksen sisällön lähettämällä kuluttajalle sopimusvahvistuksen.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti lisäksi huomiota Kotimaan Energian markkinoinnissa kuluttajille annettuihin hinnan edullisuus- ja alennusväitteisiin. Kuluttajan sähkönhinnan luvattiin esimerkiksi laskevan 10–20 prosenttia. Jotta tällaisia alennusväitteitä voidaan markkinoinnissa käyttää, on elinkeinonharjoittajan voitava luotettavasti osoittaa, että väitteet pitävät paikkansa markkinoinnin kohteena olevien kuluttajien osalta.

Joissakin tapauksissa Kotimaan Energian puhelinmarkkinointi oli kohdistunut kuluttajaan, jolla ei ollut nimissään sähkönmyyntisopimusta kyseiseen käyttöpaikkaan vaan voimassa oleva sopimus oli esimerkiksi hänen puolisonsa tekemä. Yhtiölle huomautettiin, että sähkönmyyntisopimus on henkilökohtainen: vain kuluttajalla, joka on sopimuksen tiettyyn käyttöpaikkaan tehnyt, on oikeus hallinnoida sopimusta ja halutessaan myös irtisanoa sopimus. Kukaan toinen ei voi irtisanoa sopimusta kuluttajan puolesta ilman kuluttajan antamaa valtuutusta.

Kotimaan Energia ilmoitti, että yhtiö oli jo osin muuttanut myyntiinsä liittyviä toimintatapoja vastaamaan kuluttaja- asiamiehen esittämiä vaatimuksia, ja myyjille oli annettu koulutusta viestinnän selkeyttämiseksi. Tilanteessa, jossa sähkönmyyntisopimus on toisen henkilön nimissä, yhtiö tarkistaa toimintatapojaan, jotta myyjänvaihto ei tapahdu ilman sopimuksenhaltijan valtuutusta tai suostumusta