Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Välttämättömyyspalvelut \ Kaukolämpöehdot uudistettiin

Kaukolämpöehdot uudistettiin

Kaukolämmön toimittamista koskevat yleiset sopimusehdot päivitettiin vastaamaan uudistunutta lainsäädäntöä samalla kun ehtoja joiltain osin täsmennettiin ja käytettyä terminologiaa nykyaikaistettiin. Uudet ehdot korvaavat aiemmat vuodelta 2010 olevat yleiset sopimusehdot.

Uudet kaukolämpöehdot valmisteltiin Energia- teollisuus ry:n jäsenistä koostuvassa työryhmässä, ja kuluttaja-asiamies kommentoi ehtoja kuluttajansuojan kannalta. Ehtoja sovelletaan silloin, kun lämmönmyyjä ja asiakas tekevät lämpösopimuksen käyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta lämmönluovutuspaikkaan. Lainsäädännön muuttumisesta johtuen ehtoihin lisättiin muun muassa vaatimus siitä, että lämpöenergiamittari luetaan säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ja todellisen kulutuksen mukainen tasoituslasku tehdään vastaavasti myös vähintään neljä kertaa vuodessa. Asiakkaalla on muun muassa oikeus veloituksetta saada laskutuksen perusteena olevat mittaustiedot siltä ajanjaksolta, miltä hän voi vaatia hyvitystä, tai lämmönmyyjä voi vaatia lisäveloitusta.