Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Sähköiset viestintäpalvelut ja digitalisaatio

Sähköiset viestintäpalvelut ja digitalisaatio

Kuluttaja-asiamies toi esiin digitalisaation vaikutuksia kuluttajille muun muassa uutiskirjeessään, blogissaan ja sidosryhmätilaisuuksissa, kuten Kuluttaja-asiain neuvottelukunnassa. Keskeisiä teemoja olivat alustat ja jakamistalous. Kuluttajien kannalta on erityisesti kiinnitettävä huomiota palveluiden saatavuuteen ja yhteentoimivuuteen sekä siihen, että virhetilanteissa vastuunjako on selvä.

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota myös digitaalisten palveluiden tietosuojaan ja tietoturvaan muun muassa blogissaan ja otti asian esiin myös tapaamisissaan tietosuojavaltuutetun kanssa sekä osallistuessaan keväällä 2017 komission järjestämään julkiseen kuulemiseen.