Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Rahoituspalvelut ja perintä \ Pikaluottosääntelyn kehittäminen eteni

Pikaluottosääntelyn kehittäminen eteni

Oikeusministeriö julkaisi helmikuussa 2017 arviomuistion pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehdoista. Muistion taustalla oli kuluttaja-asiamiehen syyskuussa 2016 oikeusministeriölle tekemä aloite kuluttajaluottolainsäädännön tarkistamiseksi ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan kansallisen sääntelyn muutostarpeiden selvittämiseksi. Kuluttaja-asiamies katsoi aloitteessaan, että korkokattosääntely tulisi laajentaa kaikkiin kuluttajaluottoihin, koska kuluttajien kannalta ongelmallisia ovat nimenomaan korkosääntelyn ulkopuolelle jäävien 2 000 euron ja sitä suurempien luottojen suuret luottokustannukset.

Oikeusministeriön arviomuistiossa kartoitettiin, millä tavoin pikaluottojen aiheuttamia ongelmia voitaisiin vähentää lainsäädäntömuutoksilla. KKV kannatti lausunnossaan muun muassa korkokattosääntelyn soveltamisalan laajentamista, kuluttaja-asiamiehen valvontakeinojen parantamista, vertaislainasaatavien rinnastamista perinnässä kuluttajasaataviin ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskevan sääntelyn muutostarpeiden arviointia.

Kuluttaja-asiamies painotti vielä marraskuussa 2017 julkaistussa blogikirjoituksessaan uuden luottosääntelyn tarpeen kiireellisyyttä. Pikaluottoalan epäkohdista aiheutuu paitsi velkaantumista ja syrjäytymistä, myös muita kuluja yhteiskunnalle, kun velkaneuvonta, ulosotto, tuomioistuimet ja viranomaiset joutuvat taajaan hoitamaan korkokattosääntelyä kiertävien pikaluottoyhtiöiden aiheuttamia ongelmia.