Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Rahoituspalvelut ja perintä \ KKV kannatti positiivisten luottotietojen käyttömahdollisuuksien selvittämistä

KKV kannatti positiivisten luottotietojen käyttömahdollisuuksien selvittämistä

Oikeusministeriö pyysi syyskuussa 2017 näkemyksiä positiivisten luottotietojen käsittelystä ja hallinnoinnista. KKV kannatti lausunnossaan sitä, että positiivisten luottotietojen käytön erilaisten toteutusvaihtoehtojen hyödyt ja haasteet selvitetään. Selvityksessä tulisi tarkastella positiivisen luottotiedon käyttöä kuluttajien ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi sekä kartoittaa työkaluja, joita luotonantajat voivat käyttää arvioidessaan luotonhakijan luottokelpoisuutta ja joita kuluttajat voivat hyödyntää luotonantajia kilpailuttaessaan.

KKV kiinnitti huomiota myös siihen, että positiiviset luottotiedot voivat tuoda luottomarkkinoille läpinäkyvyyttä tasaamalla informaatiota toimijoiden kesken. Positiivisten luottotietojen paljastaminen toisille luotonantajille voi tuoda luototuksen markkinoilla suurimmille toimijoille vastavoimaa ja myös mahdollistaa uusien luotonantajien markkinoille tuloa.