Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Palveludirektiivi

Palveludirektiivi

KKV toimii palveludirektiivin hallinnollisena yhteyspisteenä sekä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä IMI:n kansallisena koordinaattorina ja pääkäyttäjänä.

Palveludirektiivin tavoitteena on edistää yritysten mahdollisuuksia tarjota palvelujaan rajan yli toiseen maahan ja toisessa maassa. Käytännössä kyse on lupaviranomaisten yhteistyön lisäämisestä, lupamenettelyjen sujuvoittamisesta ja sähköisen asioinnin edistämisestä.

Tärkeä rooli on myös keskitetyillä asiointipisteillä, jollaisia on kaikissa EU-maissa. Niiden kautta voi saada tietoa yritystoiminnan aloittamisesta tai tilapäisestä tarjoamisesta sekä maakohtaisista lupavelvoitteista ja -prosesseista. Suomen keskitettynä asiointipisteenä on toiminut Yrityssuomi.fi -palvelu. Vuoden 2017 aikana se sulautettiin kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisesti Suomi.fi-palveluun. KKV osallistui uudistukseen ja välitti suomalaisille toimijoille tietoa komission EUGO-verkostosta, jonka piirissä keskitettyjen asiointipisteiden verkostoa ja palvelukykyä kehitetään.

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää IMIä käytetään palveludirektiivin lisäksi 10 muullakin lainsäädäntöalueella. Tavoitteena on mahdollistaa eri maiden lupaviranomaisten välinen yhteydenpito ja lisätä keskinäistä luottamusta. KKV rekisteröi ja kouluttaa uusia käyttäjiä.

Komissio seuraa sisämarkkinoiden toteutumista mm. tulostaulun avulla. Yhtenä mittarina käytetään muun muassa viittä IMI-järjestelmän käyttöä kuvaavaa indikaattoria. Suomea koskevat tulokset olivat kesällä 2017 EU:n keskitason yläpuolella.

KKV Palveludirektiivi