Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Muu kuluttajien aseman edistäminen \ Kuluttajien osaamista tuettiin monikanavaisesti

Kuluttajien osaamista tuettiin monikanavaisesti

KKV kehitti kuluttajahallinnon valtakunnallista asiakasohjausmallia kohti saumatonta palvelukokonaisuutta ja edisti kuluttajien mahdollisuuksia hoitaa kuluttajaongelmiaan itsenäisesti Kuluttajaneuvonta. fi -verkkopalvelun, Facebook-sivun ja Reklamaatio-apurin avulla.

Kuluttajaneuvonta.fi oli KKV:n verkkosivujen suosituin yksittäinen sivu, jolla vieraili vuoden aikana 219 800 kävijää. Kuluttajaneuvonnan Facebook-sivulla annettiin yleistä neuvontaa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä kuluttajan ja yrityksen välisten ongelmien selvittämisestä. Sisällöissä käsiteltiin muun muassa maksamista, verkkokauppaa, kaupallisen viestinnän tunnistamista, sopimusten merkitystä digitaalisessa ympäristössä ja remontteja. Ajankohtaisia kuluttaja-aiheita olivat muun muassa tilausansat ja huijaukset, Roaming-maksujen poistuminen ja antenniverkon lähetystekniikan muutokset.

Kuluttajaneuvonta.fi:n Facebook-sivun tykkääjien määrä kasvoi 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sivun kautta tavoitettiin keskimäärin noin 60 770 henkilöä kuukaudessa. Sivutykkääjien määrä oli vuoden lopussa noin 4 000.

Reklamaatio-apuri auttaa kuluttajaa laatimaan kirjallisen reklamaation yritykselle ilman henkilökohtaista neuvontaa. Apuria uudistettiin sisällöllisesti muun muassa lisäämällä palveluun valmismatkoja ja taksimatkoja koskevat valitusmallit. Toiminnallisuuden kehittämisessä keskityttiin mobiililaitteiden käyttäjäkokemuksen ja sovelluksen julkaisujärjestelmän parantamiseen. Reklamaatio-apurissa oli vuoden aikana noin 54 260 kävijää. Käyttäjät olivat viraston keräämän palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä palveluun ja yli 80 % oli sitä mieltä, että palvelusta on heille hyötyä ja että palvelu on helppokäyttöinen.

Reklamaatio-apurin rinnalle virasto kehitti myös kuluttajille ja yrityksille Takuu-apurin, jonka avulla voi selvittää, milloin tavarassa on yrityksen vastuulle kuuluva virhe ja miten virheen voi hyvittää.

Kuluttajille julkaistiin sekä viraston verkkosivuilla että Ylen Teksti-TV:n sivuilla Viikon vinkkejä eri aiheista. Vinkeissä annettiin kuluttajille tietoa ja toimintaohjeita muun muassa puhelinmyynnistä, peruspankkipalveluista, verkkokaupan maksutavan valinnan vaikutuksesta kuluttajan oikeuksiin, lasten tekemien pelilaskujen välttämisestä ja oikeudesta saada asiakaspalvelua maksuttomasta palvelunumerosta.

KKV:ssä perustettiin kuluttajaosaamisen kehittäjäyhteisö, johon kutsuttiin mukaan viranomaisia, järjestöjä ja asiantuntijoita, jotka tuottavat tietoa ja palveluita kuluttajille. Samalla avattiin Facebook- ryhmä yhteydenpitoa ja aineiston jakamista varten. Tarkoituksena on etsiä ja kehittää kuluttajaosaamisen edistämiseen parhaita ratkaisuja sekä luoda ja jakaa kuluttajaosaamista edistäviä sisältöjä kuluttajien ja valistajien käyttöön.

Kuluttajaneuvontapalvelut liitettiin vuoden aikana osaksi Suomi.fi-verkkopalvelua.