Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Muu kuluttajien aseman edistäminen \ Kuluttajaosaamista edistettiin kuluttajakasvatuksen keinoin

Kuluttajaosaamista edistettiin kuluttajakasvatuksen keinoin

KKV:n tehtäviin kuuluu edistää ja toteuttaa kuluttajakasvatusta. Vuoden 2017 aikana virasto muun muassa otti kantaa koulutusta ohjaavien asiakirjojen valmisteluun ja teki aineistoja kuluttajaosaamisen edistämiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa.

Kasvatus- ja koulutusalan kanssa vuorovaikutuksessa tehtävän vaikuttamis- ja kehittämistyön tavoitteena on ollut kuluttajaoikeuteen liittyvän perusosaamisen sisällyttäminen yleissivistävää koulutusta ohjaaviin asiakirjoihin. KKV seurasi vuoden 2017 aikana ohjausasiakirjojen valmistelutyötä ja vaikutti ammatillisen toisen asteen koulutuksen uudistukseen lausunnoillaan. Tavoitteena oli lisätä ja ylläpitää opettajien tietoisuutta kuluttaja-asioista.

KKV osallistui kasvatus-, kuluttaja- ja kotitalousalan verkostoihin, mediakasvatuksen ja talouskasvatuksen toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin sekä opettajien ammatillisiin täydennyskoulutuspäiviin. Virasto järjesti kesäkuussa 2017 opettajille Kotitalousopettajien liiton kanssa koulutuspäivät, joilla käsiteltiin ajankohtaisia kuluttajateemoja.

KKV jatkoi kansallisena partnerina EU:n rahoittamassa Consumer Classroom -hankkeessa tuottamalla aineistoa yhteiseen tietopankkiin ja julkaisemalla alustalla kuluttaja- aiheisia blogikirjoituksia. Virasto oli myös näytteilleasettajana kasvatus- ja koulutusalan Educa-messuilla yhdessä Consumer Classroom hankkeen tiimin kanssa.

Kuka kasv@ttaa ketä -blogissa julkaistiin lähes viikoittain opettajille ja asiantuntijoille kuluttajakasvatusaiheinen blogikirjoitus. Blogi tavoitti vuonna 2017 noin 6 400 yksittäistä seuraajaa. Blogia ja muuta kuluttajakasvatukseen liittyvää aineistoa jaettiin Kuka kasvattaa ketä -Facebook-sivun kautta. Facebook- sivulla oli vuoden 2017 lopussa 600 tykkääjää ja se tavoitti 4 000–5 000 käyttäjää kuukausittain.

Opettajien käyttöön laadittiin digitalisaatiota käsittelevää tausta-aineistoa ja siihen liittyvä oppimateriaali. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden täytäntöönpanon tueksi laadittiin kotitehtäväpankki. Oppimisaineistojen löytämisen helpottamiseksi avattiin Kuluttajakasvatus.fi -sivu, johon on koottu KKV:n tuottamat oppitunnille tarkoitetut materiaalit.