Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Matkustajan oikeudet

Matkustajan oikeudet

KKV seurasi liikenteeseen ja matkailuun liittyviä jakamistalouden ilmiöitä, liikennettä palveluna ja uusien liikenneoperaattoreiden markkinoille tuloa. Kuluttaja-asiamies osallistui Euroopan komission julkiseen kuulemiseen matkustajan suojan tarpeesta multimodaalisissa matkaketjuissa ja samaa aihetta koskevaan komission konsulttikyselyyn. Kuluttaja-asiamies oli myös oikeusministeriössä ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa kuultavana komission esityksestä rautatievastuuasetuksen uudistamisesta.

KKV osallistui myös komission järjestämiin lentomatkustajan oikeuksia valvovan viranomaisverkoston ja rautatievastuuasetusta valvovien viranomaisten kokouksiin.

Lisäksi KKV osallistui oikeusministeriön työryhmään, jossa pantiin täytäntöön matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskeva direktiivi. Kesällä 2018 voimaan tuleva uusi laki matkapalveluyhdistelmistä aiheuttaa merkittäviä muutoksia valmismatkojen kuluttajansuojaan.

KKV Matkustajan oikeudet