Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta \ Suomen Apteekille kielto harhaanjohtavasta puhelinmarkkinoinnista

Suomen Apteekille kielto harhaanjohtavasta puhelinmarkkinoinnista

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab oli markkinoinut kuluttajille lisä­ravinne­valmisteita ja elintarvikkeiksi luokiteltavia vitamiini­valmisteita puhelimitse. Yhtiö oli käyttänyt puhelinmyynnissä markkinointi­nimeä Suomen Apteekki. Kuluttaja-asiamies katsoi, että yhtiö käytti apteekki-sanaa kuluttajia harhaanjohtavalla tavalla, jolloin kuluttajat luulivat, että markkinointia teki apteekki­luvallinen apteekki.

Kuluttaja-asiamies kielsi marraskuussa 2017 Suomen Apteekkiyhtiötä johtamasta puhelin­markkinoinnissa kuluttajia harhaan käyttämällä yrityksestä ilmaisua Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt tai muuta sanan apteekki sisältävää ilmaisua, ellei markkinointi­puhelussa yksi­selitteisesti ja selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla kerrota kuluttajalle, että kysymys ei ole apteekki­luvan saaneen yrityksen markkinoinnista. Kiellon tehosteeksi määrättiin 100 000 euron uhkasakko.