Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta \ Rakennuttajien velvollisuutta asettaa suorituskyvyttömyysvakuus valvottiin

Rakennut­ta­ji­en velvollisuutta asettaa suoritus­kyvyttömyys­vakuus valvottiin

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on valvoa, että asunto-osake­yhtiö­muotoisten uudis­asunto­kohteiden rakennuttajat asettavat asunto­kauppa­lain mukaisen vakuuden mahdollisen suoritus­kyvyttömyytensä varalle. Uudis­rakentamisen ohella suoritus­kyvyttömyys­vakuuden asettamis­velvoite koskee uudis­rakentamiseen verrattavaa korjaus- tai lisä­rakentamista, kuten esimerkiksi tilanteita, joissa aikaisemmin muussa käytössä olleita tiloja muutetaan asunnoiksi. Suoritus­kyvyttömyys­vakuutta koskeva sääntely on osa asunto­kauppa­lain ostajan­suojaa koskevaa sääntelyä, jolla on tarkoitus turvata asunto-osakeyhtiön osakkeiden ostajan asemaa.

Kuluttaja-asiamiehellä oli vuoden 2017 aikana käsittelyssä 30 suoritus­kyvyttömyyteen liittyvää asiaa. Niistä valtaosa koski suoritus­kyvyttömyyden asettamatta jättämistä. Loput olivat rakennuttajien ja kuntien rakennus­valvojien kuluttaja-asiamiehelle tekemiä asunto­kauppa­lain soveltamista koskevia tiedusteluja.

Vuoden aikana päivitettiin myös rakennus­liikkeille ja rakennuttajille suunnattu kuluttaja-asiamiehen linjaus, johon on koottu tietoa vakuuksien asettamis­velvollisuudesta. Linjauksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki ne rakennus­liikkeet ja rakennuttajat, jotka rakentamis­vaiheen aikana tai sen jälkeen aikovat myydä uusia asuntoja kuluttajille, saavat ennen rakennus­työn aloittamista riittävät tiedot ja ohjeet asunto­kauppa­laissa säädetyistä, asunto­yhteisön ja asunnon ostajien hyväksi asetettavista vakuuksista. Linjaus toimitettiin muun muassa Suomen Kunta­liittoon ja sitä on saatavana kaupunkien ja kuntien rakennus­valvonta­toimistoista.