Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta \ Kuluttaja-asiamies ja tubettajaverkostot torjuivat piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies ja tubettajaverkostot torjuivat piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies keskusteli syyskuussa 2017 kolmen tubettajaverkoston; Splay Suomi Oy:n, Troot Network Oy Ltd:n (ent. Töttöröö) ja United Screens Oy:n kanssa hyvistä käytännöistä, joilla mainonnan tunnistettavuus varmistetaan. Kuluttaja-asiamies oli havainnut, että YouTubessa esiintyy paljon kaupallista yhteistyötä, kuten mainontaa, sponsorointia ja tuotesijoittelua. Osa kaupallisesta sisällöstä on tunnistettavissa markkinoinniksi, mutta osa jää piiloon merkintöjen puutteellisuuden vuoksi.

Tubettajaverkostot katsoivat olevansa vastuussa sen varmistamisesta, ettei heidän kaupallisissa yhteistyöprojekteissaan esiinny piilomainontaa. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden katsottiin hyödyttävän sekä katsojia että kaikkia kaupalliseen yhteistyöhön osallistuvia tahoja.

Kuluttaja-asiamies edellytti tubettajaverkostoja ohjeistamaan tubettajia kaupallisen yhteistyön merkitsemisestä asianmukaisesti. Verkostot olivat jo aiemmin laatineet itsesääntelynä yhdessä IAB Finland ry:n kanssa Tubettajayhteistyöoppaan (2017), jossa annetaan ohjeistusta markkinoinnin tunnistettavuudesta. Kuluttaja-asiamies piti ohjeistusta sisällöltään ansiokkaana, mutta korosti käytännön toimien merkitystä. Tapaamisessa selvennettiin myös alaikäisiin kohdistuvaan markkinointiin liittyviä kysymyksiä. Markkinointi alaikäisille on sallittua, mutta markkinoinnin hyvätapaisuutta ja sopivuutta arvioidaan kuitenkin sitä tiukemmin kriteerein, mitä nuoremmista katsojista on kysymys.

Piilomainontaa käsiteltiin laajemmin myös kuluttaja-asiamiehen blogikirjoituksessa huhtikuussa 2017.