Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta \ KKV:n ja AVIen valvontakampanja paljasti puutteita autokoulujen verkkosivuilla ilmoitetuissa hinnastoissa

KKV:n ja AVIen valvontakampanja paljasti puutteita autokoulujen verkkosivuilla ilmoitetuissa hinnastoissa

Valvontakampanja toteutettiin keväällä 2017 kaikkien aluehallintovirastojen alueilla sekä Ahvenanmaalla, ja sen aikana tarkistettiin yhteensä yli neljäsataa verkkohinnastoa. Kampanjan tavoitteena oli edistää autokoulupalveluiden vertailtavuutta sekä hintamerkintäsäännösten noudattamista. Valvonnassa hyödynnettiin kuluttaja-asiamiehen ja Suomen Autokoululiitto ry:n yhdessä laatimaa mallihinnastoa, josta käy ilmi, mitkä tiedot autokoulun palveluhinnastossa tulee olla.

Autokoulu on merkittävä taloudellinen panostus, minkä vuoksi palvelun hinta on kuluttajan ostopäätöksen ja taloudellisen turvallisuuden kannalta eräs olennaisimmista tiedoista. Selvästi kerrotut hinnat parantavat myös kuluttajien mahdollisuuksia vertailla eri autokoulupalveluja.

Valvontakampanjan tulosten perusteella kaikki autokoulut eivät kuitenkaan esittäneet verkkosivuillaan hintamerkintäasetuksen vaatimukset täyttävää hinnastoa. Aluehallintovirastot olivat yhteydessä niihin yrityksiin, joiden hinnastot oli todettu puutteellisiksi. Yritykset saivat tarvittaessa myös ohjeistusta hintojen merkitsemiseen liittyvistä velvoitteista.