Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta

Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta

Tilausansat työllistivät edelleen

Kuluttaja-asiamies jatkoi vuonna 2017 jo aiemmin alkanutta aktiivista tilausansoihin liittyvää työtä. Tilausansoissa kuluttaja saa tyypillisesti verkkokaupalta tai puhelinmyyjältä laskun tuotteesta, jota ei ole ymmärtänyt tilanneensa.

Kuluttaja-asiamies muun muassa tarkasteli ravintolisiä myyvien virolaisten Vitaelife Pharma Oü:n ja Regimen Oü:n verkkosivuja siitä näkökulmasta, saako kuluttaja tiedot tuotteen pääominaisuuksista, kokonaishinnasta ja muista mahdollisista kuluista sekä sopimuksen kestosta verkkosivuilla selkeästi ja välittömästi ennen tilauksen tekoa. Tarkastetuilla sivuilla tiedot oli sijoitettu joko suoraan tilauspainikkeen yläpuolelle tai tilaussivun leipätekstiin. Kuluttaja-asiamies päätti asian käsittelyn joulukuussa 2016, mutta kiinnitti yritysten huomiota niiden asiakaspalvelussa havaittuihin ongelmiin. Yritysten markkinoinnin seurantaa jatkettiin alkuvuonna 2017.

Kuluttaja-asiamies varoitti myös Autonhintaarvio.fi-sivustosta, jonka kautta kuluttajat olivat tilanneet autonarviopalvelun tietämättä sen maksullisuudesta. Nordeaa puolestaan muistutettiin siitä, että luotonantajalla ja maksupalveluntarjoajalla on vastuu palauttaa kuluttajalle aiheettomat korttiveloitukset, joihin kuluttaja ei ole antanut suostumusta ja jotka ovat syntyneet tilausansatilanteissa yritysten johtaessa kuluttajia tarkoituksellisesti harhaan. Myös operaattoreilla on samanlainen vastuu liittymälaskulla veloitettavista tilausansoihin liittyvistä aiheettomista ostoksista. Lisäksi kuluttaja-asiamies avusti oikeudessa useita kuluttajia, joihin kohdistuvia tilausansasaatavia perintätoimistot olivat alkaneet periä oikeusteitse.

Tilausansat olivat esillä myös rikoksentorjuntaneuvoston petostyöryhmässä, jonka jäsen KKV oli. Työryhmä julkaisi joulukuussa 2017 katsauksen petosrikollisuudesta ja sen ehkäisystä sekä suositukset petosten ehkäisyksi. Tilausansoihin liittyviä toimenpiteitä jatketaan vuonna 2018.

KKV Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta