Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Kuluttajien avustaminen oikeudessa

Kuluttajien avustaminen oikeudessa

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa tuomioistuimessa yksittäisissä riita-asioissa, joilla on ennakkopäätösarvoa tai jotka ovat muuten kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeitä. Kuluttaja-asiamies voi myös panna vireille ryhmäkannelaissa tarkoitetun ryhmäkanteen ja saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi lautakunnan toimivaltaan kuuluvan, ryhmävalituksena käsiteltäväksi soveltuvan riita-asian.

Vuonna 2017 kuluttaja-asiamies sai 78 yksittäistä asiaa koskevaa avustuspyyntöä, 8 ryhmäkannepyyntöä ja yhden ryhmävalituspyynnön.

Riita-asioissa avustamisella sekä ryhmäkanteella ja ryhmävalituksella pyritään edistämään ensisijaisesti elinkeinonharjoittajille kuluttajakaupassa säädettyjen kuluttajansuojavelvoitteiden tosiasiallista noudattamista ja samalla turvaamaan kuluttajien oikeuksien toteutumista. Vuonna 2017 tässä toiminnossa painopiste oli edelleen tapauksissa, joissa kuluttajat olivat laajamittaisesti joutuneet oikeudellisten perintätoimien kohteeksi tai heitä uhattiin niillä niin, että siihen ei ollut todellista perustetta tai heihin kohdistetut vaatimukset olivat täysin kohtuuttomia tai suoraan lainvastaisia.

Kuluttaja-asiamies avusti virolaisessa alioikeudessa Pärnun maakohuksessa kolmea kuluttajaa, jotka oli haastettu vastaamaan virolaisen lakiasiaintoimiston Storm Mets:in velkomuskanteeseen. Velkomukset perustuivat Autonarvio.com:in laskuihin. Pärnu maakohus jätti Storm Metsin vaatimukset tutkimatta kuluttajien vastustaessa asian käsittelyä Virossa.

Kuluttaja-asiamies avusti myös kymmentä kuluttajaa näiden riita-asioissa perintätoimisto Alektum Oy:tä vastaan. Alektum on ostanut puhelinmyyntiyhtiö Westerfield AG:lta tuhansia saatavia, jotka liittyvät sukkien, partakoneenterien ja vitamiinivalmisteiden kokeilupakkausten puhelinmyyntiin.

Lisäksi kuluttaja-asiamies avusti yhtä kuluttajaa valittamaan korkeimpaan oikeuteen tapauksessa, jossa hovioikeus oli hylännyt kuluttajan pikaluoton luottokustannuksia koskeneen kohtuullistamisvaatimuksen