Etusivu \ Kuluttaja-asiat \ Kansainvälinen yhteistyö kuluttaja-asioissa

Kansainvälinen yhteistyö kuluttaja-asioissa

CPC-verkosto (Consumer Protection Cooperation), EU:n kuluttajan­suoja­lain­säädännön täytäntöön­panosta vastaavat viranomaiset

Vuoden 2017 aikana oli vireillä kolme eri CPC-verkoston valvonta­kampanjaa (sweep). Huhtikuussa 2017 Euroopan komissio ja EU:n kuluttajan­suoja­viran­omaiset tiedottivat valvonta­kampanjasta, jossa oli tarkastettu EU:n alueella 352 matkailualan hinta­vertailu- ja matka­varaus­sivustoa.

Kuluttaja-asiamies oli myös mukana valmistelemassa verkoston yhteisiä valvontahankkeita. Niistä yksi kohdistui sosiaalisen median alustojen (Facebook, Google+:n ja Twitter) sopimus­ehtoihin ja siihen, millaisin menettelyin ne puuttuvat palveluissa havaittaviin lainvastaisiin sisältöihin, kuten tilausansoihin. Komissio ja EU:n kuluttajansuojaviranomaiset tiedottivat asiasta maaliskuussa 2017.

ICPEN (International Consumer Protection Network), Kansainvälinen markkinointia valvovien viranomaisten verkosto

Verkosto järjesti vuoden aikana kaksi kokousta. Aiheina olivat muun muassa valvonnan tehostaminen, kuluttaja­huijaukset ja alustatalous sopimusehtojen ja yksityisyyden suojan näkökulmasta, jakamistalous, heikot ja haavoittuvat kuluttaja­ryhmät, markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä käyttäytymisen taloustiede kuluttajansuojassa.

Helmikuussa 2017 kuluttaja-asiamies varoitti ICPENin huijarikuukausikampanjan (Fraud Prevention Month) yhteydessä harhaanjohtavasta autonarviosivusta.

OECD

OECD:n kuluttajapoliittinen komitea kokoontui kahdesti vuoden aikana. Tapaamisten aiheina olivat digitalisaation, alustatalouden ja datatalouden ajankohtaiset teemat ja käyttäytymisen taloustieteen löydösten soveltaminen. OECD:n Trust in the Peer Platform Markets -tutkimuksen julkaisemisen yhteydessä järjestettiin workshop, jossa oli myös elinkeinoelämän edustajia keskustelemassa kuluttajansuojasta jakamisalustoilla. KKV:n edustaja toimi moderaattorina osuudessa, jossa pohdittiin lähestymistapoja jakamisalustojen vastuisiin ja sääntelyyn.

KKV julkaisi huhtikuussa 2017 käsikirjan siitä, miten OECD:n suositusta kuluttaja-asioiden päätöksenteosta sovelletaan Suomessa. Suosituksen tavoitteena on varmistaa, että viranomaisten voimavarat kohdistetaan kuluttajille merkittävää haittaa aiheuttaviin ilmiöihin, viranomaisilla on tehokkaita ratkaisukeinoja kuluttajaongelmiin ja tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti.

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet

Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiehet kokoontuivat Helsingissä toukokuussa 2017. Tapaamisessa käsiteltiin digiajan kuluttajansuojakysymyksiä. Keskusteluja käytiin muun muassa tietosuojasääntelyn ja kuluttajansuojan välisestä suhteesta sekä esineiden internetin kuluttajaongelmista.