Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ Suomen Apteekki fick förbud för vilseledande telefonmarknadsföring

Suomen Apteekki fick förbud för vilseledande telefonmarknadsföring

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab hade per telefon marknadsfört kosttillskott och vitaminpreparat som klassificeras som livsmedel till konsumenterna. Företaget hade i telefonförsäljningen använt marknadsföringsnamnet Suomen Apteekki. Konsumentombudsmannen ansåg att bolaget använde ordet apotek på ett vilseledande sätt för konsumenterna, som trodde att marknadsföringen utfördes av ett apotek med apotekstillstånd.

Konsumentombudsmannen förbjöd i november 2017 Suomen Apteekkiyhtiöt att i telefonmarknadsföringen vilseleda konsumenterna genom att använda uttrycket Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt eller något annat uttryck som innehåller ordet apotek om man inte under marknadsföringssamtalet entydigt och på ett tydligt, begripligt och skönjbart sätt informerar konsumenten om att det inte är fråga om marknadsföring som utförs av ett företag som fått apotekstillstånd. Förbudet förenades med ett vite på 100 000 euro.