Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ Sportartikelaffärer fick förbud mot vilseledande marknadsföring, tre av dem inför marknadsdomstolen

Sportartikelaffärer fick förbud mot vilseledande marknadsföring, tre av dem inför marknadsdomstolen

Sedan augusti 2016 hade konsumentombudsmannen följt upp webbplatserna för flera företag inom sportartikelbranschen för att undersöka hur branschens företag i sin marknadsföring använder procentuella rabatter, jämförpriser och andra uttryck som antyder rabatt. Jämförpriser och procentuella rabatter syftar till att hos konsumenterna skapa en bild av att företaget ger betydande rabatt. Utifrån konsumentombudsmannens uppföljning har varorna inte nödvändigtvis någonsin erbjudits för de angivna jämförpriserna och således var de procentuella rabatterna inte verkliga. Dessutom kunde man först ha höjt konsumentpriserna för en mycket kort tid och därefter marknadsföra realisation under en väldigt lång tid.

Utifrån uppföljningen utfärdade konsumentombudsmannen i juni 2017 marknadsföringsförbud för Intersport Finland Oy (Intersport och Budget Sport), L-Fashion Group Oy (TopSport), Partioaitta Oy, Scandinavian Outdoor Oy, SGN Sportia Oy, Sportia-Lahti Oy och Stadium Oy. Förbuden förenades med ett vite på 100 000 euro.

Bakgrunden till förbuden är ett möte med de största företagen inom sportartikelbranschen i Finland som konsumentombudsmannen arrangerade i mars 2016. I samband med träffen gick man på nytt igenom reglerna om marknadsföring av rabatter och erbjudanden samtidigt som man kom överens om att företagen avhåller sig från prismarknadsföring som vilseleder konsumenterna. De företag som förelagts med förbud ändrade trots löften dock inte på sina lagstridiga förfaranden.

Scandinavian Outdoor Oy, SGN Sportia Oy och L-Fashion Group Oy motsatte sig konsumentombudsmannens förbud varmed förbudet förföll. Konsumentombudsmannen drog företagen inför marknadsdomstolen i november 2017.

I november 2017utfärdade konsumentombudsmannen även Suomen Retkitukku Oy marknadsföringsförbud och förenade förbudet med ett vite. Företaget hade inte visat att det någonsin hade debiterat det pris som anges som jämförpris för de produkter som ligger till grund för förbudet. Företagets marknadsföring hade fördunklat konsumentens uppfattning om företagets normala prisnivå och följaktligen hur stor den verkliga förmånen var sett till den rabatt som angavs.