Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ S-gruppen ändrade vilseledande marknadsföring om bonusförmåner

S-gruppen ändrade vilseledande marknadsföring om bonusförmåner

SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta) marknadsförde bonusförmåner till konsumenten genom att berätta hur mycket bonusköp de hade den månaden och för en hur stor summa de ännu borde göra inköp den månaden för att nå en högre bonusnivå.  Konsumenterna fick information om bonusförmånen bland annat i det månatliga nyhetsbrevet, applikationen S-mobiili samt i nättjänsten S-kanava och på S-gruppens webbplats.

Konsumentombudsmannen ansåg att marknadsföringen var vilseledande  (nyhetsbrev på finska) eftersom alla de inköp som samlade bonus inte nödvändigtvis hade beaktats i den summa som meddelades konsumenten. Till exempel inköp hos samarbetspartner som betalades mot faktura syns i bonussaldot först de sista dagarna i den månad som fakturan har betalats.

Konsumentombudsmannen krävde att SOK är noggrannare i sin kommunikationsverksamhet så att saken framgår tillräckligt tydligt i marknadsföringen. Sommaren 2017 lade SOK i sina kommunikationskanaler till information om att eventuella inköp hos samarbetspartner som betalas mot faktura syns i bonussaldot först under de sista dagarna i den månad som fakturan har betalats. Dessutom åtog sig SOK att tydligare informera om det eurobelopp som saknas för att nå följande bonusnivå så att ägarkunderna lättare kan förstå att sådana bonusförmåner inte ingår i beloppet som eventuellt registreras med visst dröjsmål.