Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ Ratti.fi rättade till sin marknadsföring

Ratti.fi rättade till sin marknadsföring

Förmedlingstjänsten Ratti.fi (YMediaHouse Oy) för samman elever som behöver och lärare som ger körundervisning. På sin webbplats säljer företaget även teoripaket som är avsedda för dem som avlägger den grundläggande utbildningen för kategori B i undervisning med undervisningstillstånd.

Konsumentombudsmannen noterade flera brister på webbsidorna. Dessutom utredde konsumentombudsmannen om Ratti.fi endast fungerar som en webbplattform där körlärare och elever kan finna varandra eller om Ratti.fi även är konsumentens faktiska avtalspartner som är mottagare av konsumentens betalningar i anknytning till avtalet.

Konsumentombudsmannen hade ett möte med Ratti.fi i mars 2017. Företaget åtog sig att rätta till sin marknadsföring (nyhetsbrev på finska) och att på sin webbplats lägga till information om ångerrätten vid distansförsäljning. Samtidigt fick företaget instruktioner om regelverket kring distansförsäljning liksom hur priset ska anges.