Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ Möbelaffärer fick förbud mot vilseledande marknadsföring, en av dem inför marknadsdomstolen

Möbelaffärer fick förbud mot vilseledande marknadsföring, en av dem inför marknadsdomstolen

I januari 2017 utfärdade konsumentombudsmannen Indoor Group Oy ett förbud på grund av Askos och Sotkas ständiga marknadsföring av realisation, som har varit lagstridigt trots att konsumentombudsmannen flera gånger har gett företaget anvisningar. Förbudet förenades med ett vite på 100 000 euro. Enligt förbudet skulle företaget ändra sin marknadsföring senast 14.2.2017.

Mellan augusti 2016 och januari 2017 hade KKV även följt webbplatserna för flera företag inom möbelbranschen i syfte att undersöka hur de i samband med marknadsföringen av möbler anger prissänkningar och använder olika uttryck som antyder rabatt. Webbplatserna för följande företag var föremål för uppföljning: Kruunukaluste Oy, Metropoli Kaluste Oy, Stemma Oy, Finsoffat Oy, Isku-Yhtymä Oy, Vepsäläinen Oy och JYSK Oy.

Uppföljningen visade att med hjälp av jämförpriser och procentuella rabatter hos konsumenter skapas en bild av stora rabatter som inte alltid är sanningsenliga. Konsumentombudsmannen påpekade för företagen som varit föremål för uppföljning att marknadsföringen är lagstridig och förutsatte att de rättar till bristerna inom utsatt tid. Trots löften rättade inte Finsoffat, Kruunukaluste, Stemma och Vepsäläinen till bristerna och konsumentombudsmannen utfärdade dem marknadsföringsförbud i augusti 2017. Förbuden förenades med ett vite på 100 000 euro.

Kruunukaluste motsatte sig konsumentombudsmannens förbud varmed förbudet förföll. Konsumentombudsmannen drog Kruunukaluste inför marknadsdomstolen i november 2017.