Etusivu \ Konsumentärenden \ Tillsyn över marknadsföring och avtalsvillkor \ Konsumentombudsmannen och youtubernätverk mot smygreklam

Konsumentombudsmannen och youtubernätverk mot smygreklam

I september 2017 förde konsumentombudsmannen diskussioner med de tre youtubernätverken Splay Suomi Oy, Troot Network Oy Ltd  (fd. Töttöröö) och United Screens Oy om god praxis när det gäller att säkerställa att reklam är identifierbar. Konsumentombudsmannen hade noterat att kommersiellt samarbete såsom reklam, sponsring och produktplacering förekommer i Youtube i hög grad. En del av det kommersiella innehållet är identifierbart som marknadsföring medan en del inte är det på grund av bristande reklammärkning.

Youtubernätverken ansåg att de har ansvar för att säkerställa att det inte finns smygreklam i deras kommersiella samarbetsprojekt. De menade vidare att öppenhet och transparens gagnar såväl tittare som alla de kommersiella aktörer som deltar i samarbetet.

Konsumentombudsmannen krävde att youtubernätverken instruerar alla youtuber om att de ska se till att märkningen av kommersiellt samarbete görs i saklig ordning. I självreglerande syfte har nätverken redan tidigare tillsammans med IAB Finland ry utarbetat Tubettajayhteistyöopas 2017 (Guide om youtubersamarbete 2017) med instruktioner när det gäller att identifiera reklam. Konsumentombudsmannen ansåg att innehållet i instruktionerna var bra men betonade vikten av praktiska åtgärder.

Under mötet klargjordes även frågor i anknytning till sådan marknadsföring som riktar sig till minderåriga. Det är tillåtet med marknadsföring till minderåriga men när det gäller god sed och lämplighet görs bedömningen ändå utifrån strängare kriterier ju yngre tittare det är fråga om.

Smygreklam behandlades ur ett bredare perspektiv i konsumentombudsmannens blogg (på finska) i april 2017.