DHL tog bort hanteringsavgift

Transport- och kurirserviceföretaget DHL hade tagit ut en separat hanteringsavgift på 20 euro av konsumenter som köpt varor via utländska webbutiker i samband med att leveransen anlänt. Avgiften hade kommit som en överraskning för konsumenterna. DHL motiverade avgiften med den arbetsmängd företaget har när det gäller att leverera de uppgifter och dokument som konsumenten behöver för att själv tullklarera.

I ett avtal hör priset på tjänsten till de viktiga villkoren. Inom e-handel ska säljaren innan beställningen görs ge konsumenten de viktigaste uppgifterna om varans egenskaper och pris. I priset ska även ingå leveranskostnader och andra utgifter förutom eventuella myndighetsavgifter, såsom tull och mervärdesskatt.

Konsumenterna hade inte i samband med beställningen fått information om den hanteringsavgift som debiterades vid DHL:s paketutlämning. Paketutlämningen debiterade de facto en hanteringsavgift för uppgifter som var nödvändiga med tanke på att tulla varorna och som konsumenten behöver för att fullfölja sin skyldighet att tullklarera såsom fastställs i lagen.

Konsumentombudsmannen ansåg (nyhetsbrev på finska) att DHL:s förfarande som avtalsvillkorspraxis är orimligt ur konsumentsynvinkel och strider alltså mot konsumentskyddslagen. Sommaren 2017 har DHL Express (Finland) Oy förbundit sig att rätta till sitt förfarande. Även UPS, som verkar inom paketdistribution och logistikservice, tog bort en motsvarande avgift 1.1.2018.